VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

EasySIGN szoftvertermékünk (a „Szoftver”) felhasználója és köztünk, az EASYIGN BV, a holland törvények szerint alapított társaság között, amelynek székhelye Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Hollandia.
FIGYELMEZTETÉS: A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, ÉS KÖTELEZETT VAN JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ("EULA") MINDEN FELTÉTELÉT.

1. CIKK: ENGEDÉLY
 
1.1 A jelen EULA-ban meghatározott feltételeknek megfelelően a következő jogokat biztosítjuk Önnek:
A) Ha Ön megszerezte a Szoftver próbaverzióját: nem kizárólagos és nem átruházható jog a Szoftver egyetlen számítógépen történő telepítésére és használatára harminc napig;
B) Ha a Szoftvert örökös licenc alapján vásárolta: örökös, nem kizárólagos és át nem ruházható jog a Szoftver egyetlen számítógépen való használatára;
C) Ha Ön előfizetéses licenc alapján vásárolta meg a Szoftvert: nem kizárólagos és nem átruházható jog a Szoftver több számítógépre történő telepítésére és a Szoftver egyszerre csak egy számítógépen történő használatára a vásárlási megrendelésében meghatározott ideig, és automatikusan meghosszabbodik az azt követő azonos (vagy más módon meghatározott) időszakokra, kivéve, ha bármelyik Fél felmondja online lemondás esetén az aktuális futamidő lejárta előtt egy nappal korábban;
D) Ha Ön a Szoftvert oktatási licenc alapján vásárolta meg, nem kizárólagos és át nem ruházható joga van a Szoftver több számítógépre történő telepítésére és a Szoftver egyidejű használatára a felhasználók számának megfelelő számú számítógépen és a vásárlási rendelésben szereplő időszakra és kizárólag oktatási célokra.
1.2 Ha a Szoftver vásárlása és telepítése „számítógép zárolása” alapon történt, Ön csak azon a számítógépen használhatja a Szoftvert, amelyre a Szoftvert először telepítette. Önnek tilos a Szoftvert ilyen számítógépről egy másik számítógépre átvinnie vagy átvinnie. Ha a Szoftver vásárlása és telepítése „USB-kulcs zárolt” alapon történt, a Szoftvert csak egyetlen számítógépen használhatja, amelyhez az említett USB-kulcs csatlakoztatva van.
1.3 Ha a Szoftvert „számítógép zárolása” alapon vásárolta, Ön viseli a számítógép elvesztésének, ellopásának vagy károsodásának kockázatát, valamint a számítógép hardverén vagy a telepített operációs rendszeren végrehajtott változtatások kockázatát, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban nem használhatja a szoftvert. . Ennek eredményeként új licencet kell vásárolnia a Szoftverhez. Ha a Szoftvert „USB-kulcs zárolt” alapon vásárolta, Ön viseli az USB-kulcs elvesztésének, ellopásának vagy károsodásának kockázatát, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban nem használhatja a szoftvert. Ennek eredményeként új licencet kell vásárolnia a Szoftverhez.
1.4 A megújított előfizetések árai automatikusan frissülnek a megújítás pillanatában érvényes árakra. Az előfizetés automatikus megújítása előtt 15 nappal e-mailt küldünk Önnek, amely tájékoztatja Önt a megújításról és a lemondás lehetőségéről.
1.5 Ha Ön megkapja a Szoftver bármely frissítését, frissítését vagy új verzióját, a jelen EULA feltételei érvényesek az ilyen frissítések, frissítések vagy új verziók használatára, kivéve, ha új EULA feltételek kísérik ezeket a frissítéseket, frissítéseket vagy új verziókat, ebben az esetben az új EULA feltételek a Szoftver frissített, frissített vagy új verziójának minden használatára vonatkoznak. Ebben az EULA-ban semmi sem követeli meg az EasySIGN-től, hogy frissítéseket, frissítéseket vagy új verziókat bocsásson rendelkezésére.
1.6 Nem jogosult (és nem is engedélyezheti harmadik félnek, hogy):
(I) engedélyezni egy harmadik félnek a Szoftver használatát akár saját számlájára, akár bármely más harmadik fél nevében vagy javára;
(Ii) a bármilyen módon módosítani vagy adaptálni a Szoftvert és/vagy lefordítani, visszafejteni, visszafejteni, szétszedni vagy a Szoftverből származékos műveket készíteni;
(Iii) módosítani vagy eltávolítani a szerzői jogainkat, védjegyeinket vagy bármely más tulajdonjogi vagy korlátozó megjegyzést vagy jelmagyarázatot, amely a Szoftverben, a dokumentációban és a Szoftverhez mellékelt egyéb anyagokban található vagy azokhoz tartozik;
(Iv) írásos anyagaink alapján előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül módosítani, adaptálni, lefordítani vagy származékos műveket létrehozni.
1.7 Ésszerű figyelmeztetés alapján Ön köteles megadni nekünk vagy az általunk kijelölt harmadik félnek olyan hozzáférést a helyiségeihez és rendszereihez, amely szükséges lehet annak ellenőrzéséhez, hogy Ön megfelel-e a jelen EULA feltételeinek.
2. CIKK: KÉPEK
2.1 A szoftver a mi tulajdonunkban lévő képeket tartalmaz. Ön szabadon felhasználhatja, módosíthatja és közzéteheti ezeket a képeket, az ebben a pontban meghatározott korlátozások mellett.
2.2 Bármilyen képet beépíthet saját eredeti munkájába, és bármely alkalmazásban közzéteheti, megjelenítheti és terjesztheti;
2.3 Te talán nem:
(I) a képeket bérbe adni, lízingelni, továbbadni, továbbengedélyezni, kölcsönözni vagy más módon felhasználni vagy terjeszteni saját eredeti művétől külön-külön vagy leválasztva.
(Ii) a botrányos, obszcén, rágalmazó vagy erkölcstelen műveket hozzon létre, vagy képeinket bármilyen más, törvény által tiltott célra használja fel;
(Iii) képeink vagy azok bármely részének védjegyként vagy szolgáltatási védjegyként történő felhasználása vagy engedélyezése, vagy a képekre vagy azok bármely részére vonatkozó bármilyen tulajdonjog igénylése; és
(Iv) használja a képeket elektronikus formátumban, on-line vagy multimédiás alkalmazásokban, kivéve, ha a képek csak megtekintési célokat szolgálnak, és semmilyen okból nem kap engedélyt a képek letöltésére és/vagy mentésére.
3. CIKK: KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS FELELŐSSÉG
3.1 Garantáljuk, hogy az általunk szállított adathordozók és egyéb kézzelfogható termékek (flash drive, USB dongle és/vagy egyéb adathordozó, amelyre a Szoftver rögzítve van) normál használat és szolgáltatás mellett kilencven (90) időtartamig anyag- és gyártási hibáktól mentesek. ) napon belül az eredeti vásárló részére történő kiszállítástól számítva, a vásárlást igazoló megfelelő igazolással.
3.2 A jótállási idő alatt a hibás adathordozókat és egyéb tárgyi termékeket a vásárlást igazoló okirattal együtt a jótállási időn belül kicseréljük. Az ilyen csere garanciája az eredeti jótállási időszak hátralévő részére vagy harminc (30) napra vonatkozik, attól függően, hogy melyik a leghosszabb.
3.3 A FENTI KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIA KIVÉTELÉVEL NEM VÁLLALUNK EGYÉB GARANCIÁT, ÉS MINDEN KIFEJEZETT, VÉLETETETT VAGY TÖRVÉNYES GARANCIÁT KIFEJEZETÜNK SZOFTVERÜNKRE (ÉS A KIFEJEZETT KÉPEKET BELEÉRTVE) VONATKOZÓAN. A VÉGREHAJTÓ GARANCIA BÁRMELYIK HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK, ELADHATÓSÁGÁNAK, HELYESSÉGÉNEK, PONTOSSÁGÁNAK, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ÉS ALKALMASSÁGÁNAK ALKALMASSÁGÁNAK NEM SÉRÉSÉBŐL.
3.4 A SZOFTVERT AZ EASYIGN VAGY BÁRMILYEN LICENCADÓI AZ EASYSIGN VAGY BÁRMILYEN LICENCADÓI SZÁMÁRA SZÁLLÍTJÁK AZ ÖN VÉGRE A SZOFTVER BÁRMILYEN ÉS MINDEN HIBÁVAL ÉS HIBÁVAL, GARANCIA NÉLKÜL.
3.5 AZ ÖN FELELŐSSÉGE BIZTOSÍTANI, HOGY A SZOFTVER A SZÜKSÉGES CÉL ELJÁRÁSA, ÉS A HASZNÁLATI KÖRNYEZETBEN MEGFELELŐEN MŰKÖDjön. FELHASZNÁLÁSUK AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZIK, ÉS AZ ÖN FELELŐS A JAVÍTÁSI, KIJAVÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEKÉRT. ÖN ELISMERI, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE BEFOLYÁSOLHATJA A HARMADIK FÉL SZOFTVERÉNEK VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSÁNAK HASZNÁLATÁT.
3.6 KORLÁTOZÁS NÉLKÜL FIGYELEM, HOGY MI VAGY LICENCADÓINK NEM NYILATKOZAT VAGY GARANCIÁT NEM NYÚJTOTT, HOGY:
A) A SZOFTVER MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK; VAGY
B) A SZOFTVERBEN NYÚJTOTT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ VAGY ADAT PONTOS, HIBAMENTES VAGY ÁTFOGÓ; VAGY
C) A SZOFTVER MŰKÖDÉSE SZAKADÁS- VAGY HIBAMENTES; VAGY
D) BÁRMILYEN TARTALOM, HOGY AZTÓL LETÖLTHETŐ, MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY BÁRMILYEN MÁS SZENNYEZÉSTŐL VAGY PUSZTÍTÓ TULAJDONSÁGOKTÓL; VAGY
E) A SZOFTVER INTERFERENCIÁTÓL MENTES HASZNÁLATÁT SZOLGÁLJA; VAGY
F) A SZOFTVER TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZIK VAGY KARBANTARTÁSA VAGY TÁMOGATOTT VAN, VAGY A HIBÁT MEGJAVÍTJÁK; VAGY
G) A SZOFTVER BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOFTVERÉVEL, HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAIVAL, HARMADIK FÉL KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSAIVAL VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSAINKVAL LESZ KOMPATIBILIS;
H) A SZOFTVER VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSAINK VAGY HARMADIK FÉL KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSAI BÁRMELY NYELVEN VAGY BÁRMELY HELYRŐL ELÉRHETŐ VAGY ELÉRHETŐ VÉG, VAGY BÁRMELY HELYEN MEGFELELŐ HASZNÁLATRA.
3.7 AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN LEHETŐ MÉRTÉKÉRE MINDEN FELTÉTEL, GARANCIA VAGY EGYÉB FELTÉTEL, AMELY HATALMAS LEHET A FELEK KÖZÖTT, VAGY BEVEZETETT VAGY EZBE A LICENCBE VAGY EGYÉB SZERZŐDÉSI KÖZTÁRSASÁGBA, BÁRMILYEN SZERZŐDÉSI KÖZTÁRSASÁGBA BEÉPÍTHETŐ BÖLCSÖS, EZNEL KIZÁRATOK, BELEÉRTVE A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, A CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY MEGFELELŐ KÉPESSÉG ÉS GONDOZÁS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉTELEZETT FELTÉTEL, GARANCIA VAGY EGYÉB FELTÉTEL.
3.8 AZ EASYSIGN ÉS LICENCADÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET A FORGALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSTAGADÁSI TÁMADÁS, VÍRUSOK VAGY EGYÉB TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNY ANYAGOKÉRT, AMELY BÁRMELY WEBOLDALT, PROGRAMOT, PROGRAMOT MÁS FELTŐZÉSÉT OKOZOTT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. AZ ÖNEK MIATT ANYAG A SZOFTVER HASZNÁLATA.
3.9 AZ EASYSIGN ÉS LICENCADÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET AZ ÖN (VAGY AZ ÖN ALATT VAGY RAJTA IGÉNYELŐ SZEMÉLY) SEMMILYEN VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, HA AZOKAT KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETLENÜL ELszenvedi. ÉS HOGY AZONNOK FELTÖLŐDIK-E BE A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁBAN BÁRMILYEN SZERZŐDÉS, KÖVETELMÉNY (BELEÉRTVE A KÖRÜLMÉNYEKET) VAGY EGYÉB EGYÉB: I) KÜLÖNLEGES KÁROK, AKÁR AZ EASYSIGN TUDTA AZ EGYES KÖRÜLMÉNYEKBŐL; II) EREDMÉNYESSÉG; III) A VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSE; IV) AZ ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE; V) A KÖZVETÍTÉS ELVESZTÉSE; VAGY VI) ADATVESZTÉS VAGY MEGSÉRÜLÉS.
3.10 SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK, SEMMILYEN JOGI ELMÉLET ALATT, AKÁR JOGI KÖRÜLMÉNY, SZERZŐDÉS VAGY EGYÉB, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MINDEN JELLEMZŐN, KÖVETKEZTETÉSEN kívül. FIGYELMEZTETÉST VÉVE AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉGEK LEHETŐSÉGE.
3.11 Abban az esetben, HA JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA FELTÉTELEITŐL ELLENÜL FELELŐSSÉGÜNK LESZÜNK, A TERMÉKBŐL KERÜLŐ TELJES FELELŐSSÉGÜNK, VAGY AZHOZ KAPCSOLÓDÓ TELJES FELELŐSSÉGÜNK NEM TUDJA MEG AZ EGYENLŐSÉG EGYENLŐSÉGÉNEK ALACSONYABBÁT (i) A KÁR VAGY (ii) 5.000 EURO.
3.12 AZ ÁLTAL AZ IDE KATTINTVA BÁRMILYEN GARANCIA KÖVETKEZIK A JELEN EULA FELTÉTELEKNEK VALÓ ÖN MEGFELELÉSÉRE.
3.13 ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN EULA-BAN LÉPÉSÉBEN NEM HAGYOTT SEMMILYEN NYILATKOZATRA (AKÁR ÍRÁSBAN VAGY SZÓBE), VAGY SEMMILYEN SZEMÉLYRE A KIFEJEZETTEN KIFEJEZETTETTEKEN KÍVÜL (JELEN AZ EULAIDOLÁSBAN. AKÁR ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN, A JELEN EULA-BAN KIFEJEZETETT NEM KIFEJEZETTÜK, HOGY ÖN NEM VONATKOZIK JOGORVOSLATBAN AZ ILYEN NYILATKOZATOKBAN, ÉS (MINDEN ESETBEN) AZ EASYIGN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, KÍVÜL AZ EU-SZABÁLYZAT SZERINT.
4. CIKK: CÍM ÉS SZELLEMI TULAJDON
4.1 Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver (beleértve a Szoftverben található képeket is) a mi tulajdonunk, és hogy a Szoftverre és a képekre vonatkozó összes jogcím a miénk marad. A Szoftverrel és képekkel kapcsolatos bármely és minden szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a kiadott vagy bejegyzett szabadalmakat, szabadalmi bejelentéseket, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat, adatbázisjogokat és know-how-t, a mi vagy a mi tulajdonosunk. harmadik fél szállító(k). Nem tarthat igényt semmilyen tulajdoni érdekeltségre a mi vagy harmadik fél beszállítónk szellemi tulajdonjogaiban, és nem vitathatja vagy nem segítheti a mi vagy harmadik fél beszállítónk jogait, jogcímét és érdekeltségét az ilyen szellemi tulajdonhoz kapcsolódóan.
4.2 Ha olyan keresetet indítanak Önnel szemben, amely azt állítja, hogy a Szoftver vagy egy adott kép használata sérti egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát, a követelés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles írásban értesíteni bennünket erről. Jogunk van, de nem kötelességünk, hogy a saját költségünkön megvédjük Önt az ilyen követelésekkel szemben, vagy választásunk szerint rendezzük a vitát. Ha úgy döntünk, hogy megvédjük Önt egy ilyen követeléssel szemben, kártalanítjuk Önt az ilyen követelés vagy cselekmény védelméből vagy rendezéséből eredő minden költség és kötelezettség tekintetében. A fentiek kimondják a teljes felelősségünket és az Ön egyetlen jogorvoslati lehetőségét bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértése esetén.
4.3 Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek szellemi tulajdonjogainak bármilyen megsértéséért, amely az alábbiakból ered: (i) a Szoftver más szoftverekkel vagy elemekkel kombinációban történő használata, kivéve, ha mi adtuk el, készítettük el, vagy kifejezetten ajánlottuk vagy jóváhagytuk az ilyen felhasználást kombinációként írás; vagy (ii) a Szoftver átadás utáni módosítása, kivéve, ha mi tettük, kifejezetten ajánlottuk vagy jóváhagytuk a módosítást írásban.
5. CIKK: SZOFTVERFRISSÍTÉSEK ÉS TÁMOGATÁS
5.1 Ha rendelkezésre áll, ingyenes támogatás érhető el a felhasználói fórumon, valamint a Tippek és trükkök, valamint a YouTube-videók segítségével.
5.2 Ha karbantartási szerződést kötött velünk, a Szoftver továbbfejlesztett verzióit biztosítjuk Önnek, amint azok elérhetővé válnak. A továbbfejlesztett verzió megjelenése után három hónappal a továbbiakban nem lesz szükségünk karbantartásra vagy ügyfélszolgálati támogatásra egy régi verzióval kapcsolatban.
5.2 Ha Ön előfizetéses licenc alapján kötötte meg a Szoftvert, a Szoftver továbbfejlesztett verzióit biztosítjuk Önnek, amint azok elérhetővé válnak. Három hónappal azután, hogy egy továbbfejlesztett verzió elérhetővé válik, nem kell az ügyfélszolgálati támogatást nyújtanunk egy régi verzióval kapcsolatban. Ha jeggyel nyújtja be a támogatást, rövid kérdésekre akár 10 percig ingyenesen válaszolunk, a lehető legjobb korlátozott online technikai támogatásként munkanapokon, munkaidőben. Ha a támogatási probléma a szoftver hibája (vagy az EasySIGN szoftverben még nem elérhető funkció iránti vágy), akkor ennek támogatása ingyenes. Nem cselekszünk másként között Starter, EasySIGN Pro és a Premium. A víruskereső szoftverrel kapcsolatos problémák, amelyek nem tudták elérni a számítógépet a TeamViewer segítségével, nem jogosultak ingyenes támogatásra.
5.3 Az 5.2 kivételével minden EasySIGN által végzett munka a licencdíjon felül az EasySIGN-nél érvényes árakon és feltételeken felül kerül felszámításra.
5.4 Az EasySIGN Önnel egyeztetve ütemezi be az online támogatás kézbesítését, a kívánt tervezést a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve. Az EasySIGN minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Támogatási Szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ütemezés szerint teljesítse.
5.5 Ha számítógépe és/vagy gépe nem felel meg az olyan követelményeknek, mint például az internet és a TeamViewer hozzáférés, a (firmware) frissítések, a gépgyártóktól elérhető illesztőprogramok telepítése és a szoftverkövetelmények, akkor az EasySIGN jogosult (saját belátása szerint) költséget felszámítani a fel nem használt esetekért. az ebből eredő időt és/vagy olyan költségek felszámítását, amelyeket az EasySIGN-nek a követelmények teljesítése érdekében kellett viselnie.
6. CIKK: MEGSZŰNÉS
6.1 Bármilyen egyéb jogorvoslati lehetőség ellenére, amely a fél rendelkezésére állhat az ilyen eseményre vonatkozó jogszabályok értelmében, a következő események bármelyike ​​lehetővé teszi számunkra, hogy írásbeli értesítéssel azonnal felmondjuk az EULA-t:
A) az EULA lényeges megsértése, amely – amennyiben orvosolható – az írásbeli értesítést követő 30 napon belül nem orvosolható;
B) fizetésképtelen vagy nem tudja megfizetni tartozásait azok esedékességekor; jogi eljárás keretében csődeljárás alá vonását, fizetési felfüggesztését vagy hasonló mentesítését kéri, vagy ilyen eljárás alatt áll; megszűnik működő vállalkozásként működni, vagy tevékenységét a szokásos üzletmenet keretében folytatni;
C) bármilyen jelentős tulajdoni részesedés Ön által, önként vagy önkéntelen, törvény erejénél fogva vagy más módon történő átruházása, vagy a cége vezetésében bekövetkezett bármely lényeges változás, amely véleményünk szerint hátrányosan érinti érdekeinket.
D) az Ön részéről a jelen EULA vagy az abban foglalt jogok vagy kötelezettségek harmadik felekre történő átruházására vagy átruházására tett kísérlete az írásbeli jóváhagyásunk nélkül;
6.2 A jelen EULA felmondása nem érinti az Ön és/vagy a mi jogainkat és kötelezettségeinket, amelyek a felmondás előtt keletkeztek.
6.3 Nem vállalunk felelősséget az Ön által az EULA 6.1. pont szerinti felmondásából eredő bármilyen jellegű vagy jellegű veszteségért vagy kárért.
6.4 A jelen EULA megszűnésekor azonnal fel kell hagynia a Szoftver és a képek használatával, és a felmondástól számított tíz (10) munkanapon belül be kell nyújtania részünkre a Szoftvert tartalmazó összes fizikai adathordozót, a dokumentációt és minden egyéb anyagot Ön a jelen EULA értelmében. A jelen 5.4 pont alapján visszaküldött anyagok átvételét írásban igazoljuk. Ilyen visszaigazolás hiányában az anyagok nem tekintendők visszaküldöttnek.
7. CIKK: VEGYES
7.1 Jogunk van arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt jogainkat és kötelezettségeinket bármely harmadik félre átruházzuk, és amennyiben szükséges, Ön ezennel kifejezetten hozzájárul az átruházáshoz. Ön köteles továbbá minden ésszerű segítséget megadni, amely a jogaink és/vagy kötelezettségeink átruházásához szükséges.
7.2 Ön a Szoftvert és a hozzá kapcsolódó know-how-t bizalmasan kezeli. Ön nem fedhet fel semmilyen bizalmas információt, amelyet az EULA értelmében átadott Önnek, harmadik félnek. A bizalmas információkat csak olyan alkalmazottaival, ügynökeivel vagy képviselőivel fedheti fel, akiknek tudniuk kell, és akiknek titoktartási kötelezettségeik legalább annyira védik érdekeinket, mint az Ön itt foglalt kötelezettségei.
7.3 Előfordulhat, hogy a Szoftver vagy annak bármely funkciója vagy része nem érhető el minden nyelven vagy országban. Ha rendelkezésre bocsátottuk a jelen EULA (és más megállapodások) angol nyelvű változatának fordítását, akkor elfogadja, hogy az ilyen fordítást kizárólag az Ön kényelmét szolgálja, és hogy az angol nyelvű változat (nem a fordítás) jogilag kötelező érvényű lesz Önre nézve. . Az angol nyelvű változat és annak valamelyik fordítása közötti ütközés esetén az angol nyelvű változat az irányadó, nem a fordítás.
7.4 Az EULA-ra Hollandia törvényei az irányadók. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 11. április 1980-i, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének alkalmazása kizárt.
7.5 Az EULA-val kapcsolatos peres eljárás esetén a pernyertes fél minden költségét és kiadását, beleértve az ésszerű jogi költségeket és a perköltségeket, a másik fél kérésére megtéríti, és a pernyertes fél köteles megtéríteni, még akkor is, ha ezek a költségek meghaladják a holland polgári perrendtartás alapján a bíró által készített becslést.
7.6 Az EULA-ból eredő minden vitát kizárólag a hollandiai 's-Hertogenbosch illetékes bírósága elé lehet vinni.

Kérdése van?

Megvannak a válaszok. Vegye fel a kapcsolatot támogató csapatunk.

Are you ready to make things EASY?