Általános Szerződési Feltételek

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
"Megegyezés": az EasySIGN és az Ügyfél között létrejött megállapodás a Termékek EasySIGN webáruházon keresztül történő megvásárlására és szállítására vonatkozóan.
"Vevő": az a természetes vagy jogi személy, akivel az EasySIGN szerződést kötött, vagy aki az EasySIGN webáruházat meglátogatja, feltéve, hogy természetes személy soha nem jár el fogyasztói minőségben.
„EasySIGN”: EasySIGN BV, székhelye: Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Hollandia, 17186197 cégjegyzékszámmal.
„EasySIGN webáruház”: az a digitális áruház, ahol az EasySIGN a termékeket értékesíti.
„Általános szerződési feltételek”: jelen Általános Szerződési Feltételek.
"Hiperhivatkozás":  jelzés egy másik weboldalra mutató hivatkozást biztosító weboldalon.
"Szellemi tulajdon": a szellemi tulajdonhoz fűződő összes jog, beleértve az összes szomszédos jogot, például a szerzői jogokat, a védjegyjogokat, a szabadalmi jogokat, a formatervezési jogokat, a kereskedelmi névhez fűződő jogokat, az adatbázisokhoz való jogokat és a szomszédos jogokat.
"A felek": Az EasySIGN és az Ügyfél közösen.
"Termékek": szoftver, támogatás, képzés és minden egyéb termék vagy szolgáltatás, amelyet az EasySIGN kínál az EasySIGN webáruházon keresztül.
2. alkalmazhatóság
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az EasySIGN Webáruházban tett minden ajánlatra, valamint az EasySIGN Webáruházból az EasySIGN és az Ügyfél között létrejött minden Szerződésre vonatkoznak.
2.2. Abban az esetben, ha a Szerződés és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezését az illetékes bíróság jogellenesnek értelmezi, a Szerződés többi rendelkezése vagy jelen Általános Szerződési Feltételek érvényben maradnak a Felek között.
3. A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE
3.1. Az EasySIGN Webáruházban a Termékekkel kapcsolatos EasySIGN kifejezései ajánlattételi felhívásnak minősülnek. A Szerződés az Ügyfél megrendelésének EasySIGN általi visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás az Ügyfélnek küldött e-mailben történik. Az Ügyfél felbonthatja a Szerződést mindaddig, amíg az elfogadást nem erősítették meg.
3.2. Az Általános Szerződési Feltételeket az EasySIGN az EasySIGN webáruházban található hiperhivatkozáson keresztül a Szerződés megkötése előtt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél saját felelőssége az Általános Szerződési Feltételek másolatának mentése vagy kinyomtatása az EasySIGN webáruházban elérhető lehetőségeken keresztül.
3.3. Az EasySIGN-nek a Szerződés és/vagy az Általános Szerződési Feltételek tárolására vonatkozó jogi kötelezettségei ellenére az EasySIGN nem felelős azért, hogy az archivált Szerződést és/vagy Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
4. KOMMUNIKÁCIÓ
4.1. Az EasySIGN és az Ügyfél közötti minden kommunikáció e-mailben történik, hacsak az Általános Szerződési Feltételek és/vagy a Szerződés másként nem rendelkezik.
4.2. Az elektronikus kommunikációt az elküldés napján kell átvettnek tekinteni, kivéve, ha a fogadó fél ennek ellenkezőjét bizonyítja. Ha a kommunikáció a Megrendelő e-mail fiókjával kapcsolatos kézbesítési és/vagy hozzáférhetőségi problémák miatt nem érkezett meg, az Ügyfél kockázatára történik, még akkor is, ha a Megrendelő e-mail fiókja harmadik félnél található.
4.3. FELÜLVIZSGÁLATI SZABÁLYZAT: Az EasySIGN előfizetéssel, bejelentkezési nevével és jelszavával rendelkező ügyfelei véleményt kérhetnek az EasySIGN webhelyen való közzétételhez. Tehát minden értékelés egyértelműen EasySIGN vásárló. A vélemények névvel és céggel vannak aláírva. Az áttekintés szólhat az EasySIGN előfizetéses termék vagy az EasySIGN közvetlen szolgáltatásának használatával kapcsolatos bármilyen tapasztalatról. Az áttekintés az elmúlt két év tapasztalataira vonatkozik. Az összpontszám kiszámítása az összes értékelés átlaga. Minden véleményt angolul kell elkészíteni, és automatikusan lefordítják.
5. HATÁLY ÉS MEGSZÜNTÉS
5.1. Ha az Ügyfél előfizetés alapján vásárolt Terméket, a Szerződés időtartama a Megrendelőlapon meghatározott időtartamra szól (a továbbiakban: Kezdeti időtartam). Ezen időtartam lejártakor a Szerződés automatikusan meghosszabbodik az Eredeti Időtartamnak megfelelő további időszakokra (mindegyik „Következő időszak”), kivéve, ha az előfizetést az Ügyfél az EasySIGN webáruház fiókjában a Kezdeti időszak vége előtt, Későbbi futamidő. Az EasySIGN időben értesíti az Ügyfelet a Szerződés automatikus megújításáról. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell a megújított előfizetés aktuális érvényes árát.
5.2. Ha az Ügyfél nem, nem időben vagy nem megfelelően tesz eleget az EasySIGN-nel kötött szerződésből eredő bármely kötelezettségének, az EasySIGN jogosult a Szerződést e-mailben küldött írásbeli értesítéssel részben vagy egészben felmondani jogi beavatkozás és alapértelmezett értesítés nélkül.
5.3. A Szerződés EasySIGN általi felmondásával minden fennálló követelés azonnal esedékessé válik. Az Ügyfél felelős minden olyan kárért, amely az EasySIGN-nél az ilyen felmondásból ered, beleértve az érdekek, a nyereség vagy az üzlet elvesztését.
6. ÁR ÉS Fizetés
6.1. A Termékek ára az EasySIGN Webáruházban kerül meghatározásra. A fizetés az EasySIGN webáruházban meghatározott módon történik.
6.2. Amennyiben az Ügyfél előfizetés alapján vásárolt Terméket, az előfizetés ára automatikusan a megújítás pillanatában az EasySIGN Webáruházban szereplő aktuális árakra módosul.
6.3. Minden ár euróban értendő, az EasySIGN webáruházban megadottak szerint, az ÁFA és egyéb állami költségek nélkül. Az EasySIGN Webáruházban és a hirdetésben szereplő árakat az EasySIGN bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Minden ár nyomtatási hibák, hibák és műszaki változtatások jogát fenntartja, az EasySIGN-nek jogában áll ezekben az esetekben bármilyen rendelést törölni.
7. SZÁLLÍTÁS
7.1. Az EasySIGN a Termékeket az EasySIGN Webáruházban meghatározott módon szállítja ki.
7.2. A szállítási határidők és/vagy a szállítási dátumok soha nem határozott dátumok, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg.
8. RETURN POLITIKA
A Vevő csak az adott termékspecifikus feltételek mellett küldhet vissza egy terméket. Ha az ilyen konkrét feltételek nem írnak elő visszaküldési politikát, a Vevőnek nincs joga a terméket visszaküldeni.
9. TERMÉKSPECIFIKUS FELTÉTELEK
Az Ügyfél elfogadja, hogy az alábbi Termékspecifikus feltételek vonatkoznak az alábbi Termékek EasySIGN webáruházon keresztül történő megvásárlására: – Szoftver: link a végfelhasználói licencszerződéshez
10. ADATVÉDELEM
10.1. Az EasySIGN webáruházban történő Termékek megrendelésekor az Ügyfélnek EasySIGN fiókot kell létrehoznia. Úgy tekintjük, hogy az Ügyfél elolvasta az EasySIGN adatvédelmi nyilatkozatát (amely elérhető itt) és egyetért a módszerrel EasySIGN proátadja az Ügyfél személyes adatait.
10.2. Az ügyfél tisztában van ezzel EasySIGN prokiüríti a Vevők adatait, beleértve az EasySIGN webáruházban végzett vásárlói tevékenységre vonatkozó információkat, mint például a meglátogatott oldalak, az EasySIGN Webáruház különböző részein eltöltött idő, az Ügyfél által látogatott weboldal internetcíme és az Ügyfél által megrendelt Szoftver. Az EasySIGN ezeket az információkat a Szerződés végrehajtásához használt adatbázisban tárolja. Ez a megvalósítás olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek javítják az ügyfélélményt, és információkat vagy ajánlatokat nyújtanak az Ügyfélnek.
10.3. Az Ügyfél megtekintheti és szükség esetén megváltoztathatja az EasySIGN által gyűjtött személyes adatait. Az Ügyfél jogosult kérni a vonatkozó információk megszüntetését vagy kizárását. Az EasySIGN az érintett érdekek (egyrészt az EasySIGN, másrészt az Ügyfél adatvédelmi érdekeinek) mérlegelése után 4 (négy) héten belül dönt ebben az ügyben. Kizárás vagy eltávolítási döntés esetén az EasySIGN tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Szoftver Ügyfél általi használatát milyen mértékben korlátozza vagy akadályozza meg.
11. VÁLTOZÁSOK ÉS BŐVÍTÉSEK
A Szerződés és/vagy az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének változtatásai és kiegészítései csak írásos és/vagy elektronikus megállapodás esetén érvényesek, és így csak bizonyíthatók.
12. VEGYES, ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG
12.1. A Szerződésre Hollandia törvényei az irányadók. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 11. április 1980-i, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének alkalmazása kizárt.
12.2. Az EasySIGN saját belátása szerint jogosult a Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit bármely harmadik félre alvállalkozásba adni.
12.3. Az EasySIGN a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit bármely harmadik félre átruházhatja. Az Ügyfélnek a jelen és a 9. pontban meghatározott termékspecifikus feltételek szerinti jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át.
12.4. Ha az EasySIGN ésszerű megítélése szerint az Általános Szerződési Feltételek vagy a Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy más módon végrehajthatatlan, az EasySIGN-nek jogában áll felmondani a Szerződés fennmaradó tartalmát, kivéve, ha ez figyelembe vehető. ésszerűtlen és tisztességtelen az adott körülmények között.
12.5. A Szerződésből eredő minden vitát kizárólag a hollandiai 's-Hertogenbosch illetékes bírósága elé lehet vinni.

Kérdése van?

Mindig fordulhat hozzánk, ha kérdései vannak a jogaival kapcsolatban. Vegye fel a kapcsolatot támogató csapatunk.

Are you ready to make things EASY?